• LinkedIn Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

O KONFERENCI 31. August - 1. Septembar 2020.; Sarajevo; BiH

 

Engleski jezik je službeni jezik Konferencije!

Novi rok za predaju sažetaka je  1. Juli 2020.

šaljite preko www.alzheimerbih.org (dole desno write us)

Cilj Konferencije je stvoriti Forum predstavnika zemalja članica ove regije koji će  na ovoj Konferenciji prezentirati stanje u svojim matičnim zemljama sa aspekta demografskog utjecaja na društvo po pitanju demencije, zdravog starenja i dugotrajne njege te predstaviti spremnost društva za prilagođavanje i mogućnost uspostave sistema „Društvo prijateljski orijentirano osobama sa demencijom“ te adaptacije i prilagođavanja životne sredine starijim osobama. Nakon prezentacija Forum treba pokrenuti diskusije radi iznalaženja samoodrživih rješenja te poslužiti uspostavljanju kontakata radi poduzimanja narednih aktivnosti.

Ova regija izložena je velikim demografskim promjenama koje utiču na funkcionalnost društva i samoodrživost zdravstvenih i socijalnih sistema koji ne mogu udovoljiti potrebama starije populacije i u tom kontekstu ponuditi rješenja o pitanju demencije.

Želimo okupiti sve zainteresovane strane u regionu koji će međusobno podijeliti svoja stajališta i pokrenuti postupke saradnje na pronalaženju rješenja za prilagodbe njihovih društava.

Dvodnevna konferencija na kojoj ćemo prvog dana poslušati prezentacije, a drugi dan tokom diskusije tražiti načine za poboljšanje situacije u društvima regiona!

U svjetlu izbijanja Covid-19 želimo razgovarati o:

uticaj Covid-19 na stanje osoba s demencijom, prepoznavanje simptoma Covid-19, šta je važno u bolničkoj njezi ove populacije i kako riješiti probleme u vezi sa demencijom tokom bolničkih dana, da li je tok Covid- 19 isti kod osoba sa i bez demencije, vaskularna demencija, kardiovaskularne bolesti, dijabetes i Covid-19, visoka temperatura, niska zasićenost kisikom i infekcija Covid-19 kod osoba s blagom / umjerenom demencijom,

tretman Covid-19 kod osoba s demencijom i kako se nositi sa posljedicama ....

Cijeli svijet je imao zabrane i ograničenja s ciljem zaštite ranjivih kategorija stanovništva, ali osobe koje žive sa demencijom niko nije spomenuo!

 

Želimo pokrenuti istraživanja s ciljem utvrđivanja preporuka kako se nositi sa Covid-19 nakon infekcija, kako ljudima s demencijom možemo pomoći da savladaju bolest sa što manje posljedica.  

Prijavite se 

© 2020 by Alzheimer udruženje AiR.

Proudly created with Wix.com