• LinkedIn Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

PROŠIRENA DUNAVSKA REGIJA

Ovaj geografski region se sastoji iz četiri dijela: Centralna Evropa, Istočna Evropa, Jugoistočna Evropa sa Grčkom i Turskom. U suštini to je 19 zemalja: Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Češka, Grčka, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Moldavija, Njemačka, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Turska, Ukrajina. Ovaj region predstavlja interesantan spoj različitih: naroda, kultura, tradicija. Ovo je mjesto susreta velikih religija te različito razvijenih društava mjerenih BDP-om. Zbog svega toga, ovo je lokalitet stalnih sukoba i mjesto početka Prvog Svjetskog rata.

Danas, sa ekonomskog aspekta posmatrano, region ima članicu u G8, nekoliko država su razvijene zemlje, nekoliko ih spada među srednje razvijene zemlje i većina su zemlje u razvoju. Teritorijalno, gornji dio Dunavskog regiona je razvijeniji od donjeg dijela, i stoga je cilj mnogih ekonomskih i političkih migranata donjeg/istočnog dijela regiona.

Prijavite se 

© 2020 by Alzheimer udruženje AiR.

Proudly created with Wix.com