• LinkedIn Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

Izazovi društava Srednje Evrope

Sa druge strane, Srednja Evropa se već susrela sa starenjem populacije koje je ključni zajednički izazov razvijenog svijeta. Ove zemlje se susreću sa značajnim demografskim promjenama usljed niže stope nataliteta, niskog feriliteta, populacije koja živi duže i koja je zdravija.

 

Međutim, starenjem populacije javljaju se novi izazovi kao npr. „dugotrajna njega“. Potražnja za formalnom njegom je u stalnom porastu što je vjerovatno rezultat: 

a.) smanjene dostupnosti neformalnih njegovatelja što je rezultat promijenjenih porodičnih obrazaca (posebno povećanjem broja jednočlanih domaćinstava), 

b.) porastom udjela žena na tržištu rada,

c.) povećanjem radne mobilnosti i

d.) očekivanim daljim povećanjem dobne granice odlaska u penziju.

 

Danas, formalna njega je skupa i nije dostupna svima.

Sve ovo zahtijeva modifikaciju i prilagođavanje zdravstvenog i socijalnog sistema u vezi sa  pitanjem „dugotrajne njege“. Uvođenje migranata(većinom žena) je izazov za sebe. O ovom govore sljedeći podaci EU: „predviđa se povećanje javnih troškova vezanih za dugotrajnu njegu sa 1,6% na 2,7% BDP-a između 2016. i 2070.“

Prijavite se 

© 2020 by Alzheimer udruženje AiR.

Proudly created with Wix.com