• LinkedIn Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

ŠTA JE IZBACILA NA POVRŠINU PANDEMIJA Covid / 19

Razgovarali smo sa različitim stručnjacima u 2019. o promjenama u društvima, novim društvenim tokovima, trenutnoj organizaciji života u društvu i onome što je bilo uzrokovano demografskim promjenama i novim načinom života unutar porodica, trendovima mladih, transformaciji zemlje kao skupa kultura u globalno multikulturalno društvo i unutar toga položaj starijih i osoba koje žive s demencijom

 

Stav svih stručnjaka je da starije osobe i osobe koje žive s demencijom žive u ne prilagođenom društvu za svoje potrebe, na društvenim marginama izvan socijalnih tokova, da žive sami u kućama i imaju težak pristup svim društvenim, socijalnim i zdravstvenim uslugama.

 

Takav je život moguć kada su ljudi pokretni, mogu brinuti o sebi i kognitivno su sposobni. Problemi izbijaju kada osobi treba dugotrajna njega zbog ozbiljne bolesti ili kognitivnog pada ili dodatnog pogoršanja stanja zbog demencije.

 

Međutim, Covid-19 je u najkraćem roku izbacio pitanja na površinu: "Kako društvo može zaštititi i osigurati minimalni kvalitet života ovoj ranjivoj skupini u vanrednim uvjetima? Starije osobe i ljudi koji žive sa demencijom kakvu podršku i usluge mogu očekivati ​​od društva u hitnim uvjetima? " S druge strane: "Kako zaštititi društvo od ljudi koji ne svojom voljom, zbog kognitivnih oštećenja ili demencije ili zbog osnovnih potreba, šire epidemiju okolo?"

 

Ovih je dana svijet naglo zaustavio uobičajen život zbog Covid-19. Sva kretanja, putovanja, proizvodnja, trgovina obustavljeni su jer su ljudi shvatili da će novi virus nestati prirodnom imunizacijom nakon što je pogođeno 60-75% ukupnog stanovništva! Društva moraju usporiti napredovanje Covid-19 kako bi mogla pomoći svim oboljelima. Ove drastične zabrane rezultat su politike neodgovornosti u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, G. Britaniji, Sjevernoj Americi. Većina njih su članovi G8. Covid-19 je pokazao da su svi ljudi dostupni i ranjivi ne samo siromašni dio svijeta i da svijet ne može odgovoriti na ovaj izazov ponašanjem kao virus nije među nama i nije opasan. Ali jedno je zajeničko svima: STARIJI SU SVUDA RANJIVA GRUPA!

 

Svjedoci smo da su, iako su starije osobe najviše izložene Covid-19, njihova ljudska prava na zdravstvenu uslugu i životi su ugroženi zbog nedostatka respiratora kada mlađi imaju prednost da budu spašeni.

SVE GORE NAVEDENO DAJE NAM OBAVEZU AKTIVNOG TRAŽENJA RJEŠENJA KOJA ĆEMO PONUDITI  NACIONALNIM VLADAMA DA IH USVOJE I PROVEDU U PRAKSU!

Prijavite se 

© 2020 by Alzheimer udruženje AiR.

Proudly created with Wix.com